Korona-info


På denne siden legges det ut informasjon for ansatte i ReTrans. Siden oppdateres jevnlig.


Oppdatert 03.04.20, 14:40:

Da er nok en uke over, og dere utfører den samfunnskritiske oppgaven, som avfallshåndtering er definert som, på en veldig bra måte. Avfallet samles inn, og ingen i ReTrans har fått påvist korona-smitte, og dere gjør alle de forebyggende tiltakene som nasjonale myndigheter oppfordrer til. I tillegg har vi egne tiltak i ReTrans for å forebygge smitte så godt som vi kan. Vi har skaffet desinfeksjonsmiddel til alle avdelinger, og det rengjøres så godt som mulig i både biler og garderober.

Dette er det viktig at vi fortsetter med. Da øker sjansen for at vi unngår smitte i ukene som kommer.

Jeg ønsker å benytte anledning til å takke dere for innsatsen, og ønsker dere en riktig fin palmehelg, og påske når innkjøringen er gjennomført.

Vask hender, og hold avstand😊

Hilsen Arild

Oppdatert 27.03.20, kl 14:50

Tusen takk for innsatsen dere yter i en vanskelig tid!

Husk å ta vare på hverandre. Ha en riktig god helg!

Minner om vaner som forebygger smitte (FHI):

Hilsen John Olav og Arild

Oppdatert 26.03.20, kl 14:30

Det er innført skjerpede tiltak i forhold til forskjøvet oppmøtetid. Oppdatert Prosedyre for renhold leses her.

Oppdatert 25.03.20, kl 09:00

Forskjøvet oppmøtetid

Skal vi lykkes med å begrense smitte hvis noen av våre ansatte blir smittet med Korona, så skal forskjøvet oppmøtetid overholdes. Dette er avgjørende. Minimalt/ingen kontakt mellom ansatte så langt dette lar seg gjøre. Oppmøte pr bil, og det er faste makkere pr bil, så langt dette går. Da blir det ansatte pr bil som skal i isolasjon/karantene hvis en blir korona-smittet. Driftsleder eller utpekt person pr avd skal daglig rengjøre overflater i garderobe/toalett. Begrense smittefare. Det er avgjørende at vi lykkes med dette for at vi skal klare å opprettholde driften. For øvrig gjelder tidligere utsendt dokument. Lagt ut på retrans.no/korona den 20/3.

Dere gjør en kjempejobb, i den nasjonale dugnaden som vi nå er en del av. Takk for innsatsen så langt!

Arild

Oppdatert 24.03.20, kl 15:40

Påminnelse Smittefarlig avfall

Alt smittefarlig avfall skal av kunden legges i gule plastdunker, og skal ikke håndteres av ReTrans ifbm. innsamlingen.  Dvs at eventuelle gule plastdunker skal gjensettes. Ved slike tilfeller varsles kundesenter om at gule dunker er plassert feil.

Det er retningslinjer fra helsemyndighetene, og skal følges for å minimere sjansene for smitte.

Oppdatert 23.03.20 kl 13.15

Infotips i samtaler med kunder:

– Sørg for at posen er godt knyttet igjen før du kaster den i dunken. Bruk heller en pose for mye!

– Pass på at avfallet havner i dunken, og ikke på utsiden. Lokket må være på. Sekken med plastemballasje kan stå ved siden av, men husk å knyte den godt igjen som vanlig. OBS! Ikke knyt den fast i dunken!

– Vask eller desinfiser håndtaket på dunken når du har trillet den frem. Husk å vask hendene ved håndtering av avfall.

Oppdatert 20.03.2020 kl 14.20

Ledelsen, inkludert driftsledere, har hatt møte i dag og blant annet gått gjennom prosedyrer for renhold. Denne prosedyren skal alle følge med virkning fra dagens dato:

Prosedyre for renhold ReTrans Midt


———————–

Har du spørsmål eller behov for mer informasjon, kontakt din nærmeste leder eller Arild Hegdal (911 80 336 / arild.hegdal@retrans.no) eller John Olav Skjesol ( 415 71 752 / john.olav.skjesol@retrans.no)