Kontroll

Kontroll

Sjekkpunkter

Oppstart:

 • Motorolje, kjøle- og clutchveske
 • Spyleveskenivå
 • Alle utvendige lys
 • Sjekk innerhjul og etterløper
 • Kjettinger (vinter)

Avslutt:

 • Sjekk og fyll drivstoff/AdBlue
 • Spyl utvendig
 • Rydd i førerhus
 • Sjekk for og noter mangler
 • Aktivere motorvarmer (vinter)

Ukentlig:

 • Hele bilen vaskes ut- og innvendig
 • Påbygg smøres

Månedlig:

 • Kontroller og etterfyll hydraulikkolje
 • Kontroller lufttrykk
 • Kontroller hydraulikkslanger for slitasje

Maximum file size: 268.44MB